Høj tilfredshed blandt TPEs medlemmer

TPE's medlemmer er generelt meget tilfredse med den service, de får, når de bestiller rejser via TPE. Det viser svarene på de tilfredshedsundersøgelser, vi sender til medlemmerne to gange om året.

Vi er selvfølgelig rigtigt glade for, at vores medlemmer er så tilfredse med TPE - og ikke mindst, at vi har formået at fastholde den høje tilfredshed i alle de år, vi har spurgt medlemmerne. Lige siden vi indførte vores halvårlige tilfredshedsundersøgelser, har den generelle tilfredshed ligget omkring 90%.

Selvom TPE de senere år har udvidet globalt med lokale samarbejdspartnere til at servicere vores medlemmers behov for rejser, ligger tilfredsheden fortsat højt, dette da vi hele tiden sørger for at opretholde vores høje krav til service, også hos vores partnere.

Vi er temmelig sikre på, at vores høje medlemstilfredshed skyldes, at vi lytter til medlemmerne og tager dem alvorligt. Vi kender vores medlemmer rigtigt godt og følger op på de kommentarer og forslag, vi modtager til dagligt og i forbindelse med vores tilfredshedsundersøgelser. Det gør det muligt for os at levere en målrettet service, som matcher medlemmernes forventninger.
 
Diagrammet viser medlemmernes generelle tilfredshed fra foråret 2013 - foråret 2018:

 

 

 
Medlemmernes generelle tilfredshed med TPE de seneste år.

 

Nem og hurtig implementering - og 100 % tilfredshed

Det er selvfølgelig vigtigt for os, at vores medlemmer er tilfredse med den service, de oplever, når de er blevet medlem af TPE. Men det er mindst lige så vigtigt, at vores nye medlemmer er tilfredse med måden, implementeringen forløber på. Og her er tilfredsheden 100 %.

Vores nye medlemmer fortæller os, at implementeringen forløber hurtigt og nemt. 88 % af dem svarer, at de enten har brugt færre eller lige så mange ressourcer, som de forventede at bruge på implementeringen.

Det siger vores nye medlemmer om os:

 

"Jeg vil rose TPE for at have sikret os et relativt smertefrit skifte af rejseleverandør."

 

"Generelt har skiftet til TPE ikke givet problemer for os. Systemet er brugervenligt, og samarbejdet fungerer godt."

 

"I TPE oplever vi en billigere, mere fleksibel og mere ærlig håndtering, end i vores tidligere rejsebureau."

 

"Det gode ved TPE er prisgennemsigtigheden - det giver et godt overblik over, hvad et valg koster i forhold til andre muligheder."


 


TravelpoolEurope f.m.b.a. · Vermundsgade 38 A - 2100 København Ø. · Phone +45 33 36 96 00 · SE-nr. 15 75 34 98 · Copyright ©