Nye medlemmer sparer mellem 10-25 %

Virksomheder sparer mellem 10-25 % af deres årlige rejseudgifter, når de melder sig ind i TPE. Det er der tre grunde til:

- Adgang til fordelagtige indkøbsaftaler; TPE har indgået en række attraktive aftaler med forskellige leverandører. Det særlige ved TPE's indkøbsaftaler er, at alle aftaler er tilgængelige for alle medlemmer, og at aftalerne baserer sig på den samlede omsætning i TPE. Det betyder, at en virksomhed, der kun rejser til Kina en gang om året, har fordel af medlemskredsens samlede rejseaktiviteter til Kina. Det er derfor, vi siger, at TPE's indkøbsaftaler er mere værd end summen af de enkelte dele.


- Ændret indkøbs- og rejseadfærd; De fleste virksomheder kan nedsætte deres rejseomkostninger med mellem 10-24 % alene ved at ændre indkøbs- og rejseadfærd. TPE hjælper med at sætte omkostningerne ned ved at gøre det nemmere for virksomheden at vælge best practice, fx billigere billetklasse, billigere leverandør, rigtig forsikringsdækning osv.

Administrativ konsolidering; TPE har skabt et administrativt setup, der gør det nemt for virksomheden at håndtere et komplekst område. Vi stiller en række værktøjer til rådighed, som kan lette det administrative arbejde, der er forbundet med virksomhedens rejseaktiviteter. Fx har vi en af markedets bedste og mest effektive onlinebestillinger og en unik rejseafregningsløsning. Alle vores værktøjer er udformet, så de hjælper virksomheden med at følge best practice. 


TravelpoolEurope f.m.b.a. · Vermundsgade 38 A · 2100 København Ø. · Phone +45 33 36 96 00 · SE-nr. 15 75 34 98 · Copyright ©