Hvem er TPE's medlemmer?

TPE's medlemmer er en række større, skandinaviske virksomheder. Virksomhederne repræsenterer mange forskellige brancher, fra detailhandel til industri, it, energi, forsikring, virksomhedsrådgivning, medier, organisationer og myndigheder.

TPE har 65.000 rejsende fra hele verden, der tilsammen rejser for 200 mio. DKK om året (indenrigs, Norden, Europa og oversøisk).

 

En af styrkerne ved TPE er medlemssammensætningen og den forholdsvis høje repræsentation af ikke-konjunkturfølsomme medlemsvirksomheder. Det betyder, at TPE står stærkt, også i perioder med økonomisk nedgang.

 

Hvordan bliver I medlem?

Et medlemskab i TPE starter med, at vi i fællesskab gennemgår virksomhedens rejseøkonomi, og analyserer, hvor TPE kan gøre en forskel. Analysen baserer sig på virksomhedens egne data og munder ud i en business case med forslag til konkrete initiativer. 

Hvis vi på baggrund af den første analyse vurderer, at TPE kan hjælpe med at reducere virksomhedens rejseudgifter, og virksomheden kan bidrage positivt til foreningens øvrige medlemmer, kan der være grundlag for et samarbejde. TPE prioriterer en medlemssammensætning, der på bedst mulig vis kan støtte op om foreningens formål om at nedbringe medlemsvirksomhedernes rejseomkostninger uden negative konsekvenser.
 Udfyld formularen, hvis du ønsker at høre mere om et TPE's koncept og eventuelt medlemskab.
Felter markeret med Stjerne skal udfyldes.
Navn  
Firmanavn  
E-mail  
Telefon  
Rejsebureau 
Årligt rejsebudget (EUR) 
TravelpoolEurope f.m.b.a. · Vermundsgade 38 A - 2100 København Ø. · Phone +45 33 36 96 00 · SE-nr. 15 75 34 98 · Copyright ©