TPE hjælper virksomheden videre

I TPE følger vi op på virksomhedens rejseudgifter løbende - også efter I har meldt jer ind i foreningen. Det kan jo godt være, at de tiltag, der gav resultater i starten, skal erstattes af nogle nye efter 1, 3, 5 eller 10 år. TPE hjælper virksomheden videre.

Business casen ved indmeldelsen bliver automatisk fulgt op af en analyse af virksomhedens rejse-, bestillings- og indkøbsadfærd efter et år, og denne proces gentager sig så længe medlemskabet består.

Vi har gjort vores økonomiske analyser til en fast del af foreningens servicepakke, fordi vi kan se, at de gør en forskel. Ved hjælp af vores analyser, får virksomheden indsigt i de faktorer, der påvirker rejseøkonomien i negativ og positiv retning.

 

Manglende indsigt giver unødigt dyre rejser

Mange virksomheder mangler indsigt i, hvordan de bedst håndterer deres rejsekøb;
 

Virksomheden har sjældent 100 % dedikerede ressourcer til rådighed
Virksomhedens valg af distributionskanaler er ofte tilfældige
Virksomhedens administrative processer er ofte tunge og manuelle
Virksomheden har ikke den nødvendige ekspertise


TPE tilbyder en outsourcet rejsefunktion, der tager hånd om virksomhedens rejseøkonomi og de administrative udfordringer.
 


Papirclips

Bestil en uforpligtende vurdering af virksomhedens rejseøkonomi ved at udfylde formularen nedenfor.

Felter markeret med Rød stjerne skal udfyldes.

Navn  
Firmanavn  
E-mail  
Telefon  
Rejsebureau 
Årligt rejsebudget (EUR) 
TravelpoolEurope f.m.b.a. · Vermundsgade 38 A - 2100 København Ø. · Phone +45 33 36 96 00 · SE-nr. 15 75 34 98 · Copyright ©