Effekt på tværs - økonomiansvarlige og beslutningstagere

Er du økonomiansvarlig eller beslutningstager i virksomheden, ved du, hvor vigtigt det er at have effektive styringsredskaber. I TPE er analyser og skræddersyede rapporter en del af pakken.

 

Effekt fra første dag og tæt opfølgning

Som medlem af TPE får virksomheden en effekt fra første dag. Ethvert TPE-medlemskab begynder med, at vi i fællesskab udarbejder en business case på baggrund af virksomhedens egne data. Business casen viser, hvor der bør sættes ind med leverandøraftaler, it-løsninger etc. for at forbedre virksomhedens rejseøkonomi.

Efter indmeldelsen fortsætter vi med at følge virksomheden tæt, og mindst en gang om året udarbejder vi en ny, opdateret handlingsplan med afsæt i virksomhedens aktiviteter det forløbne år.
 

Detaljeret ledelsesrapportering

TPE tilbyder detaljeret ledelsesrapportering som et unikt styringsredskab til virksomheden. Vi hjælper jer med at se bagom tallene, og tilbyder at rapportere om aktiviteter, der afviger fra branchens best practise eller fra virksomhedens rejsepolitik. Det giver ekstra sikkerhed for, at rejseøkonomien ikke løber i den forkerte retning.


TPE's rapporteringsværktøjer kan håndtere alle slags kategorier, leverandører og informationer, og linker ubesværet til virksomhedens egne bogføringssystemer.
 

En gennemsigtig løsning

At være nonprofit forpligter. TPE har valgt at have en åben, omkostningsdrevet prisstruktur. Det har vi, fordi det giver vores medlemmer de bedste forudsætninger for at vælge de rigtige løsninger og træffe de rigtige beslutninger.

Med til TPE's åbne prisstruktur hører, at vi returnerer alle fordele til medlemmerne.

 

TravelpoolEurope f.m.b.a. · Vermundsgade 38 A - 2100 København Ø. · Phone +45 33 36 96 00 · SE-nr. 15 75 34 98 · Copyright ©